Rokle s.r.o. nabízí

Kompletní engineering staveb a jejich vybavení

Enginnering představuje souhrn činností, které provádíme za účelem přípravy a realizace staveb. Jedná se např. o projednání stavby v územním řízení, zajištění územního rozhodnutí, projednání stavby ve stavebním řízení a zajištění stavebního povolení ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb v platném znění, vodoprávní povolení a další rozhodnutí v rámci přípravy realizace staveb, zajištění technického dozoru investora, nakonec zajištění kolaudace a kolaudačního rozhodnutí. Po dokončení stavby provádíme i následnou správu a údržbu nemovitostí. V rámci přípravy stavby provádíme i optimalizaci energetické spotřeby budovy,posuzujeme a navrhujeme optimální řešení tepelných mostů v místech detailů styku konstrukcí s cílem dosažení ekonomicky opodstatněné spotřeby energií při provozu objektu.

Komplexní služby
« Z JEDNÉ RUKY »