Rokle s.r.o. nabízí

Reklama a podpora prodejeGalerie => G

Wikipedia říká: Reklama je jakákoliv placená forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje. Reklama může být televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. Reklama je také známá pod moderním pojmem marketingová kampaň – tento výraz se používá, když obchodník (obecněji nabízející) využije několik komunikačních kanálů zároveň nebo jejich kombinaci.

Navrhneme a realizujeme

Komplexní služby
« Z JEDNÉ RUKY »